دیوارچینی ساختمان (سفتکاری)

دیوار چینی و روش صحیح اجرای دیوار

همه چیز آنقدرها که ساده نگاه می کنید نیست. دیوار بعد از ستونهای یک خانه، مهمترین بخش از نظر استحکام آن خانه است. اگر دیوارهای شما اصولی و درست چیده شده باشد ایمنی منزل شما بسیار بالا خواهد رفت.

در این دوره زمونه دیوارچینی توسط افراد متعددی که اکثرا به تازگی وارد بازار کارگری ساختمان شده اند با قیمت پایین و نامعقول انجام می شود. قصد ما این نیست که در این جا بخواهیم افراد دیگر که با هزینه کم این کار را انجام می دهند را تخریب کنیم. ما می گوییم همه چیز باید اصولی و برپایه تجربه باشد.

اصول دیوارچینی صحیح:

بسته به طول و ارتفاع دیوار بستن شمشه و یا تیرهای عمودها برای چک کردن هر رگ از دیوار

استفاده از یک شمشه یا تیر صاف برای کار در هر رگ از کار

استفاده مناسب و به موقع از شاقول برای بررسی صاف بودن چند رگ از دیوار

استفاده از ملات مناسب و میزان سیمان و ماسه در آن

استفاده مناسب از گچ برای تسهیل در کار دیوارچینی

استفاده از پرسنل مجرب (بنا دیوارچینی و کارگر مناسب برای ساخت ملات درست)

دیوار چینی ساختمان خود را به کاردان بسپارید!

اگر قصد دیوارچینی ساختمان خود را دارید در ابتدا با ما تماس بگیرید تا مشاوره های لازم را دریافت کنید. سپس می توانید با قرار ملاقات قبلی تنظیم نمایید از کار شما بررسی شود. سپس ما بهترین تیم دیوارچینی خود را در اختیار شما قرار می دهیم.

برای انجام کلیه امور دیوارچینی ساختمان ، دیوارچینی حیاط، دیوارچینی و طیقه کردن بخشی از خانه، ساخت انواع دیوار و اجرای انواع دیوارهای تزئینی برای خانه های لوکس و مدرن می توانید با ما تماس بگیرد.