گروه پیمانکاری نما با ایجاد بستری کامل جهت ارائه کلیه خدمات ساختمانی در خدمت شما کاربران گرامی است. در همین راستا خدمات بتن ریزی و پی ریزی کلیه بناهای ساختمانی و عمرانی در گروه پیمانکاری نما پذیرفته می شود.

مراحل بتن ریزی

قبل از شروع‌ عملیات بتن ریزی مشخصات محل مورد نظر باید با نقشه‌ها ، مشخصات فنی واستانداردها مطابقت کامل داشته باشد . مهمترین اقدامات جهت بررسی مطابقت یا عدم آن بشرح زیرمی‌باشد:
  • کنترل نحوه‌بستن آرماتورها
  • كنترل قطر وتعداد وفاصله آرماتور ها
  • لقمه گذاری زیر و کنار آرماتور ها
  • تمیزی سطح بتن مگر، قالبها ونیز میلگردها
  • كنترل فواصل محور تا محور
  • كنترل ابعاد وفونداسیون وشناژ
  • كنترل قائم بودن انكر بولتها
  • كنترل فاصله انكر بولتها
  • كنترل تراز روی بتن

جهت انجام کلیه خدمات بتن ریزی در کلیه نقاط کشور می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید، همچنین می توانید از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ارسال کنید.

09127668919 معمار شوشتری

پیمانکاری ساختمان بتن ریزی

انواع بتن از نظر روش ساخت:

بتن ریزی با بتن آماده

بتن آماده ممکن است به یکی از چهار روش زیر تهیه گردد.
2-1-1 ) تمامی عملیات ساخت در بتن ساز مرکزی انجام وبتن ساخته شده باتراک میکسروبا دور ثابت به محل کار حمل می‌شود.
2-1-2)عمل اختلاط قسمتی در مخلوط کن ثابت وقسمتی در تراک میکسر انجام ‌می‌شود.
2-1-3) عمل اختلاط کلاً در تراک میکسر انجام می‌شود.
2-1-4) اختلاط حجمی مصالح بصورت خشک در میکسر متحرک انجام ، آب بصورت پیوسته به جام مخلوط کن اضافه میگردد.‌

بتن ریزی با بتن ساخته شده در محل

در این روش بتن براساس طرح اختلاط مورد نظر در محل انجام عملیات ساخته شده، اجرا می گردد.
رعایت نکات زیر برای وارد نمودن مصالح به داخل جام مخلوط کن مناسب می‌باشد:
قبل از ورود مصالح حدوداً10 درصد آب مورد لزوم به جام وارد می‌گردد ، بقیه آب به تدریج با مصالح سنگی وسیمان بصورت یکنواخت وارد جام می‌شود ، بطوریکه 15 درصد آب پس از وارد شدن کلیه مصالح به جام وارد می‌گردد.
پس از وارد نمودن 10 درصدد مصالح سنگی به جام مخلوط کن سیمان همراه بقیه مصالح بصورت یکنواخت به جام وارد می‌شود.
در شرایط آب‌وهوای سرد ،آب گرم به بتن اضافه می‌شود، برای جلوگیری از گیرش سریع بتن ، اضافه نمودن سیمان باید با تاخیر وپس از اضافه نمودن تمام مصالح سنگی صورت گیرد.
مواد افزودنی باید بصورت مایع همراه با آب وبطور یکنواخت به جام وارد شود وچنانچه اضافه نمودن دو یا چند ماده مضاف برای هر ساخت بتن مجاز باشد این مواد باید بصورت جداگانه اضافه شوند تا از اثرات سوء احتمالی آنها بر یکدیگر جلوگیری به عمل آید.
2-2-4) مدت اختلاط اززمانی شروع می‌شود که تمامی مصالح ( بجز قسمت آخر آب ) وارد جام مخلوط کن شوند . اضافه شدن قسمت آخر آب نباید پس از سپری شدن نصف مدت اختلاط باشد.
حداقل زمان اختلاط قبل از اضافه نمودن قسمت آخر آب بشرح جدول زیر می‌باشد.